Promotion / ลดราคา
ร้องเรียน/เสนอแนะการบริการ
โพรบวัดอุณหภูมิ - RTD - TBBT50/TBBTD50

ย่านวัด : -200 to +80°C
ประเภทของ sensor : Pt100
Probe ทำจากวัสดุ : 316L stainless steel
อุณหภูมิการเก็บรักษา: -20 to +80°C
ระดับการป้องกัน: IP65

Datasheet